Inga Jansone
1.klašu kora vadītāja
2.-4.klašu kora vadītāja
2.-3.klašu ansambļa vadītāja
Tālrunis: 26511951


Dzintra Fogele
Deju kolektīva "Purenīte" vadītāja
Tālrunis: 29265920

Evija Rozena
Zēnu kora vadītāja
5.-9.klašu kora "Ievas" vadītāja
Tālrunis: 22020381
Ina Belinska
Volejbola pulciņa vadītāja
Tālrunis: 26212817

Diāna Meirāne
Tautasbumbas pulciņa vadītāja
Tālrunis: 26544582

Lelde Namiķe
Aerobikas pulciņa vadītāja
Sportiņš 1.klasei
Tālrunis: 29546881

Aiva Indriksone
Kulinārijas pulciņa vadītāja
Tālrunis: 26440115

Linda Bogdane
Spāņu valodas skolotāja
Tālrunis: 26418537

Guntra Purmale
Skolēnu pašpārvalde
Tālrunis: 29131300

Kārlis Rubins
Bridža pulciņa vadītājs
Tālrunis: 29724610
Jānis Plitnieks​
Šaha pulciņa vadītājs
Tālrunis: 29183839

Jānis Levanovičs
Florbola pulciņa vadītājs
Tālrunis: 27824606