Inga Jansone
1.klašu kora vadītāja
2.-4.klašu kora vadītāja
1.klašu ansambļa vadītāja
Tālrunis: 26511951


Dzintra Fogele
Deju kolektīva "Purenīte" vadītāja
Tālrunis: 29265920

Evija Rozena
Zēnu kora vadītāja
5.-9.klašu kora "Ievas" vadītāja
Tālrunis: 22020381

 Dace Melbārde
 Vizuālās mākslas pulciņa vadītāja
 Tālrunis: 29783834

Diāna Meirāne
Tautasbumbas pulciņa vadītāja
Tālrunis: 26544582

Lelde Namiķe
Aerobikas pulciņa vadītāja
Tālrunis: 29546881

Aiva Indriksone
Kulinārijas pulciņa vadītāja
Tālrunis: 26440115

Vanda Priedīte
Matemātikas pulciņa vadītāja
Tālrunis: 26608904
 Madara Kosolapova
 Amatniecības pulciņa vadītāja
 Tālrunis: 28705779
 

Linda Bogdane
Spāņu valodas skolotāja
Tālrunis: 26418537
Guntra Purmale
Skolēnu pašpārvalde
Tālrunis: 29131300
Kārlis Rubins
Bridža pulciņa vadītājs
Tālrunis: 29724610
Artūrs Mihailovs
Šaha pulciņa vadītājs
Tālrunis: 26378722

Jānis Levanovičs
Florbola pulciņa vadītājs
Tālrunis: 27824606